99 Morsch, J. C., Geest 33, veehouder. Morsch, J. G., Leliestraat 6, losarbeider. Morsch, wed. J. S., Brillesteeg 8, zonder. Morsch, J. T., Leliestraat 2, veekoopman. Morsch, N. Hooftstraat 173, timmerman-uitvoerder. Mosch, J., Dr. Schaepmankade 22, hulpbew. strafgev. Mosch, mej. M. T., Stationsweg 42, schrijfster. Mosch, R. A., J. v. Heemskerckstraat 11, huisschilder. Mosk, mej. A. G., Heul 45, huishoudster. Mosk, A. S. F., Pastoorsteeg 2, concierge-wisselloper. Mosk, E. F., Nieuwesloot 40, handelsagent gistfabr. Mosk, W., Baansingel 12, constructiewerker. Most, J. A. F. van der, Rembrandtstraat 70, etaleur. Mostert, J., Lyceumstraat 18, kantoorbediende P.T.T. Mostert, W., Lyceumstraat 18, schipper. Mourik. J.. Anjelierstraat 6, tractieopzichter N.S. Muelink, H. P., Stationsweg 150, magazijnchef. Muelink, J., Nieuwesloot 32, zonder. Muhren, J. H., Overdiepad 17, behanger-stoffeerder. Muileman, H., Rozenstraat 42, telegrafist K.M. Muilwijk, C. J., Popelmanslaan 11, bloemist. Muis, mej. A., Huiswaard 3, fabrieksarbeidster. Muis, mevr. A., Huiswaard 3, zonder. «rMuis, D. J., Dathenusstraat 19a, kantoorbediende. Muis, M., Houtweg 23, controleur C.C.D. Mul, mej. C. M., Steijnstraat 6, zonder. Mul, G., Boezemsingel 28, carosseriebekleder. Mul, G., A. Bijnsstraat 4, apothekersbediende. Mulder, wed. A. R., Westerweg 41, zonder. Mulder, A., C. W. Bruinvisstraat 7, zonder. Mulder, wed. A. J., v. Houtenkade 17, zonder. Mulder, A., T. A., Oudegracht 188, kantoorbediende. Mulder, mej. J., Geestersingel 38. naaister. Mulder, A. J.. 1. Landdwarsstraat 29, arb. gem. rein. Mulder, A., Achterwezel 4, vlettenverhuurder. Mulder, L. J., Bergerweg 38, winkelier rijwielen. Mulder, wed. D., Dr. Schaepmanplein 15, zonder. Mulder, wed. D.. Nassauplein 30, zonder. Mulder, E., Lindegracht 1, ijskoopman. Mulder, F., Ie Landdwarsstraat 27, colporteur. Mulder, G., Oudegracht 33, stoker gasfabriek. Mulder, H., 2e Kabelstraat 22, zonder. Mulder, J., Zeglis 1, zonder. Mulder, J., Baanpad 21, tuinknecht. Mulder,J., Zeglis 127, fabrieksarbeider. Mulder, J., Luttik Oudorp 68, winkelbediende. Mulder, J. A. M., Korenbloemstraat 6, kantoorbed. Mulder, mej. J., Parkstraat 3, 1.1. kraamverzorgster. Jan Mulder's Schoenhandel Laat hoek Schoutenstraat Telefoon 5481 Mulder, J., Nieuwesloot 143, winkelbediende. Mulder, J., K. v. 't Veerstraat 35, metaaldraaier. Mulder, J., K. Marxstraat 18a, besteller P.T.T. Mulder, J. P.Steijnstraat 55, zonder. Mulder. J. P., Westerweg 95, procuratiehouder. Mulder. L. C., Dr. Schaepmanstraat 27, militair K.M. Mulder, wed. J., Nassauplein 5, zonder. Mulder, P. J., Dr. Schaepmanstraat 27, agent weekbl. Mulder, P., Kitsteeg 7, zonder. Mulder, S.. Kortenaerkade 7. besteller P.T.T. Mulder, mej. S. F. M.. v. Houtenkade 17. typiste. Mulder, T. G. A.. v. Houtenkade 17, advocaat en proc. Mulders, B., Westerweg 350, ambentaar N.S. Mulders, B.. Staringhstraat 12, los arbeider. Mulders, C., v. d. Kaaljstraat 3. ambt. soc. zaken. Mulders, G.Blaeustraat 45. militair K.L. Mullens, A.Stationsstraat 69, artist. Muller, A., Dr. Schaepmanstraat 26, zonder. Muller, A. B. J., Oudorperdijkje 34, kruidenier. Muller, wed. H. L., Kanisstraat 5. zonder. Muller, J., Grensstraat 4, stoker N.S. Muller, J. C., Pr. Bernharlaan 3, leraar RLWS. Muller, J. P., Kennemerstratweg 29, scheepswerkt.k. Muller, J., Verdronkenoord 12. kapper. Muller. T., Verdronkenoord 12, kapper. Muller, T., v. Teijlingenstraat 18, arbeider N.S. Muller, mej. T., Spoorstraat 29, zonder. Muller, W.. Houtmanstraat 9. agent van politie. Muller. W. C.. Westerweg 322, vertegenwoordiger. Munck, wed. J. de, Nassauplein 11, zonder. Munck, J. de. Keizerstraat 24, los werkman. Munck, C., Oudegracht 196, bedrijfsleider choc. fabr. Munk. A. de, Ritsevoort 58, zonder. Munk. A. H. de, Eikelenburgstraat 38. boekhouder. Munk, C. de. Qaansloot 26, los arbeider. Munk, wed. C. F.. Spoorstraat 90, pensionhoudster. Munk, C. de de. Spoorstraat 92. winkelier rookart. Munk, wed. F. A. de. Verdronkenoord 8, winkelierster. Munk, F. H. M. de. Parkstraat 8, schilder. Munk, mevr. F. W. C. de. Koningsweg 11, zonder. Munk, F. G. de. Vrouwenstraat 7, timmerman. Munk, G. J. de, v. d. Woudestraat 25, zonder. Munk.G. T. J. de. Corfstraat 65. directeur sportpark. Munk.G. W. J. de. Vernebroek 53. schrijver R.W.S. Munk, mej. J. M. de. Ritsevoort 34, kraamverzorgster. Munk, wed. J. de. v. d. Meijstraat 6. zonder. Munk, J. P. de, Nassauplein 11. zonder. Munk, J. P. de. Cobdenstraat 5, voorwerker N.S. Munk, mej. M. C. M. de. Ritsevoort 34, apoth. ass. Munk, P. A. de. Clarissenbuurt 13, schoenmaker. Munk, P. M. A. de, Verdronkenoord 35, schilder. Munk, P. de, St. Josephstraat 14, schilder. Munk, T. G. de, N. G. Piersonstraat 40, zonder. Munk, T. G. de,Julianastraat 31, schoenmaker. Munnik, T. J. de, Groenelaantje 17. bankwerker N.S. Munnik, T. J. de, Groenelaantje 17, tekenaar P.T.T. Munniksma. mej. A., Omval 86, gezinsverzorgster. Munninghoff, J. C. A. M., Kennemerpark 87, directeur. Muntjewerf. C., Lyceumstraat 82, rijksambtenaar. Münz'e, W. P.. Overdiestraat 59, zonder. Bezoekt het bewoond museum „Huis met de Kogel" Appelsteeg 2. Telefoon 5408 Musk, G.. Stationsweg 22, carosseriebouwer. Muskens, H. J. T. A., Ruysdaelkade 14, dir. ijzergieterij Musters, H. J. F. A, M.. Schoutenstraat 18, ambt. bel. Mustert, wed. M. G., Nassauplein 17, zonder. Muurlink, H., Schermerpad 4, blikslager. Muurlink, S., Oudorperdijkje 31, grondwerker.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 101