300 BOND VAN STAATSPENSIONNEERING, AFD. ALKMAAR. J. A. Verkil ijl, voorz. Jb. Cloeck. H. H. .T. Leemeijer, secret. G. Groot. M. L. C. Pool, penningm. L. C. Öudt. H. Bruin Nz. AFD. ALKMAAR VAN DE VEREENIGING VOOR VRIJZINNIGE TEHUIZEN. G. Snellen, voorz. Mevr. M. C. Jansen-v. d. Sluijs Veer, Mej. J. H. Bieeker, secret. penningm. G. H. Honing. VEREENIGING VOOR VERBETERING VAN VROUWENKLEEDING, AFDEELING ALKMAAR EN OMSTREKEN. Mevr. Holland-Holland, pres. Mej. A. C. G. Romunde, penningm. Mevr. A. Aukes-Timmers, secret. NED. VROUWENBOND TOT VERHOOGING VAN HET ZEDELIJK BEWUSTZIJN. AFDEELING ALKMAAR. pres. Mevr. N. L. Sloosterman-Kakebeeke penn. Mevr. G. J. Verwaal-v. Schaardenburg, Mevr. N. van Heerden-De Boer. secret. Mevr. E. Vonk-Mulder. URGENTIE-RAAD. Leidsters: Plaatsvervangende Leidsters: Mevr. A. Aukes-Timmers. Mevr. B. Bakker-Terhorst. Mevr. M. Dorbeck-Kortmann. Mevr. Keuls-Schrader. Mevr. M. Bierdrager-Malga. Mej. N. Carels. JEUGD-ORGANISATIE. ONDER-AFD. VAN DE AFD. ALKMAAR VAN DEN R. KATH. VOLKSBOND. voorz. P. Verhagen, penningm. R. v. Mastrigt, secret. COMMISSIE VOOR JEUGD-ONTWIKKELING, INGESTELD DOOR DEN ALKMAARSCHEN BESTUURDERSBOND EN DE AFD. ALKMAAR S. D. A. P. D. Kemp, voorz. M. v. d. Meer-Hobbe'.man. penningm. Th. de Jong, secret. XIX. Andere Vereenigingen enz. BUITENSOCIETEIT. C. Bosman, voorz. BURGER-SOCIETEIT. J. Ött, voorz. N. Masee, commiss. J. Dorregeest, vice-voorz. D. Bregman, commiss. J. J. Jonker, secret. J. Schumer, commiss. F. Rike Sr., penningm. SOCIËTEIT „DE CLUB". Mr. C. v. Lookeren Campagne, voorz. C. D. Donath. C. G. Steen, secret. Mr. M. Moens. C. v. Buijsen, penningm. SOCIËTEIT „ONDER ONS". P. C. Schuijtemaker, voorz. G. J. v. d. Ploeg, penningm. J. H. Mus, vice-voorz. W. F. Siinger, commiss. P. Visser, secret. W. Vuijk Jr„ commiss. P. v. d. Horst, 2e secret. H. M. Langeveld, eere-lid.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1919 | | pagina 310