29S COMMISSIE TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE. G. Straver, voorz. Mr. K. A. Cohen Stuart. A. W. van Kleeff, secret. P. Oudt. H. W. Frese, penningm. Mevr. E. K. Preijer. Dr. J. Degenaar. Mej. A. A. Gouwe. Dr. J. H. Pameijer. Mej. J. v. d. Meulen, huisbezoekster. Zuster J. H. v. d. Weele, opzichteres aan de lighallen. „HERWONNEN LEVENSKRACHT". H. Woudstra, voorz. Jb. Dekker, penningm. H. Koopmeijners, secret. H. Tra, le commiss. VEREENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING „ALKMAAR". Dr. J. P. F. A. Noorduijn, voorz. D. A. v. Diemen. P. A. de Lange, secr.-penningm. K. Bakker Dz. V. S. Ohmstede J.Cz. G. T. M. van den Bosch, commiss. J. Cloeck. J. van Reijendam, commiss. F. H. Ringers Jr. Pt J. C. v. Toornenburgh, commiss. COOP. ALKM. BOUWVEREENIGING „KENNEMERLAND". J. Vasbinder, voorz. N. Landman, penningm. W. J. v. Randwijk, secret. R. K. BOUWVEREENIGING „GOED WONEN". R. van Mastrigt, voorz. P. Pannekeet, commiss. H. Rijkenberg, secret. Thomas, commiss. M. Kempen, penningtd. AFD. ALKMAAR VAN DE VEREENIGING TER BEVORDERING DER BELAN GEN VAN SLECHTHOORENDEN. Dr. R. J. v. d. Heijde, voorz. BAD- EN ZWEMINRICHTING. H. J. Vonk, voorz. P. de Lange P.Bz., penningm. J. P. Kool Pz., secret. H. P. Ibink Meienbrink, gem. comm. v. toezicht. XVIII. Vereenigingen van socialen aard. „VOLKSBOND'-, VEREENIGING TEGEN DRANKMISBRUIK, AFD. ALKMAAR. V. S. Ohmstede J.Cz., voorz. A. P. F. J. Noorduijn. M. L. C. Pool, Secret. A. F. Thomsen. A. Winkelman, penningm. G. W. van der Veen. D. W. Hinse. NEDERL. VEREEN. TOT AFSCHAFFING VAN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN, AFDEELING ALKMAAR. W. Hoek Gzn., voorz. D. Kemp, penningm. G. Veen, 2e voorz. H. v. d. Berg, commiss. G. Gons, secret. B. Sonnega, commiss. Mej. E. de Jong, 2e secret. AFD. ALKMAAR VAN DEN ALGEM. NED. GEHEEL-ONTHOUDERS BOND. J. C. Sporre, voorz. W. Wiese, penningm. C. Kommer, secret. DE VRIJE ONTHOUDERS. L. Jupijn, voorz. A. Schenk, penningm. A. van der Plas, secret. ADSPIRANTEN-CLUB „D. O. V." Onder-afdeeling van de Ned. Vereen, tot Afsch. van Alcoholhoudende Dranken. W. Hoek Gz., voorz. H. Velthuijs, penningm. E. van Zwanenburg Jr., secret. Mej. M. Balk, broehure-biblioth. Jt. K. VEREENIGING „HET KRUISVERBOND". Vereen, tot Bestr. v. h. Drankmisbruik. D. van Dijk, voorz.-penningm. J. N. Schneiders, secret.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1919 | | pagina 308