Adresboek van Den Helder De Twentsche Bank f I 119331 I Rekening-courant Deposito's Handelscredieten Effecten Coupons Vreemde valuta's Incasso's Assuranties OPEN BEWAARNEMING mUIS-INRIQHTING Uitgave van de N.V. Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., Den Helder - Koningstraat 78-80 - Postbus 1 - Telef. 50 en 41 2 N. KANTOOR DEN HELDER Neemt fondsen en andere waardepapieren in Verhuurt loketten vanaf f 6.- per jaar in hare I

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Den Helder | 1933 | | pagina 1